Trastfangsten 1827

                                                                                                   Bekomst 16 sk.
September
                Tirsdag 25de         1 Smaatrast
                Torsdag                1 Smaatrast
                Fredag                  1 Sort gulnebbe[t] Sorte[trast] *)
Mikelie      Løverdag               1 Sort
                Søndag                 1 mørkgraa
                                                                                                   Bekomst 21/2 [sk]
En Kavring
 
Oktober
                     Torsdag                1 Smaatrast: - c
Sendt til         Mandag                 1 mørkgraa
Stoksund        Tirsdag                      2, 1 sort guln., 1 mørkgraa
                     Onsdag                 2 Smaatraste
                     Torsdag                6, 3 graa, 3 sorte
                                                                                                   Be komst 6 sk
 
                      Fredag                  3, 1 Smaatrast, 2 sorte
                      Løverdag              2 mørkgraa
                      Søndag                 2 sorte
                      Mandag                4, 1 mørkgr., 1 sort, 2 graa
                      Onsdag                 3, 1 mørkgr., 1 graa, 1 sort
                      Torsdag                3, 2 sorte, 1 mørkgraa
                                                                                                    Bekomst 8 sk.
16 skilling.
 
Videre Trastfangst 1827:
Oktober d. 19.                                                                                      Bekomst 11 sk.
 
Fredag                  3 Graatrast                            Disse 10 ere
[Lør] dag**)         1graa                                     sendt til
Søndag                 2 graa                                   Gar. Kelsund.
Tirsdag                 3, 1 graa, 2 sort                      Bekomst 10 s.
Onsdag                 2, 1 sort, 1 graa
Torsdag                3, 1 graa, 2 sort. guln.             Disse 12 ere
Fredag                  6 graa                                    solgt paa Øren.
Lørdag                 2 graa                        x           Bekomsr 6 s.
Søndag                 2 graa
 
Mandag                5, 4 graa, 1 sort                       Disse 10
Tirsdag                 5 graa                                     ere solgt
Onsdag                 1 graa                       x           paa Øren
Allehelgen dag      1 graa                       x            for 5 sk.
 
11 Transport         " - 1 - 3 sk.
16                        " - " - 10
27 det er               " - " - 13
1 Ort 3                 en ort og tretten
 
Merknader Reidar Djupedal:
*) Ein blekklatt løyner noko av ordet. Sorte[trast]: står under lina.
**) Ein blekklatt løyner litt av ordet.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009