Bladhovud

Fedraheimen.
 
Eit  Blad aat det norske Folket.
 
" – Men eg tenkjer dei tarv ikkje syta, me skal koma, um ikkje so braadt!"  
 
No. 1. 
 
Pris fyr Fjordungaaret: Kr. 1,10 (= 33 Skilling) med Porto og alt. Betaling fyreaat.
 
Laurdag den 5te Januar. 
 
Lysingar kostar 10 Øre (3 Skilling) Petitlina, og daa etter Maaten fyr større Bokstavar.
 
1878.
 

Frå Fedraheimen 05.01.1878
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum

 

Frå Fedraheimen 05.01.1878
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum