Notisar

Ein Nul før mykje var det i den Tidendi, som stod i Bladom, um Rein-Buskapen ved Krøderen. Det skal vera 200 istadenfyr 2000.
 
Til dei Brannskadde i Levanger hev det her i Kristiania i Jolehelgi komet inn 950 Kronur ved - Kortspil. Hellest skal det vera teiknat ikr. 11,500 Kr., og av dei vart sendt 6000 Kr. med same.
 
Dei tek no til aa tenkja paa ein Jarnveg fraa Hamar til Vetlehamar. Ei Nemnd er sett til Fyrebuing av den Saki.
 

Frå Fedraheimen 05.01.1878
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum