Til Lesararne.

Som de veit, er me meinte paa aa auka paa Bladet so snart me kann. Men me kann enno ikkje vita so visst, kor god Raad me fær no i fyrste Taket, og difyr maa Bladet vera som det er so lengje. Me kunde snart kjøyre Skuta i Aakeren, um me foor for fust fram. Men gjeng det, som det no ser ut, so kann det ikkje vara so lengje, fyrr me fær større Rom.
 
Bladstyret.
 

Frå Fedraheimen 05.01.1878
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum