Lærarpostar

 
- Lærarposten i Hougsløkkens Kreds i Brottum, Annex til Ringsaker, verd ledig fraa komande Nyaar 36 Vikor i leigd Stova. Løn 8 Kr. Kostpenge Kr. 5. 60. Hamar Stiftsd. Ringsakers Skulekom. til 1ste Juni.
 
- I Sandø Herad er ein Lærarposten ledig 30 Vikor. 12 paa Umgang. Løn – umframt Statstillegg Kr. 8. Kostpengar i dei 18 Vikor Kr. 3,60 um Vika, i dei 12 Vikor Kost in natura. Bergens Stifstd. Sandø Skulekom. til 6 Vikor fraa 1ste April.
 
- I "Eker" er 2 Lærarpostar ledige. I Hoens Kreds er leigd Stova. Til Huseleige fær Læraren Kr. 60 um Aaret. I Øvre Sands Kreds 2 Skulehus. Bustad aat Læraren i det eine av deim. Til Ved fær Læraren 80 Kr. og til Vask og Uppvarming av Skulehusi 12 Kr. aarlig. Baad Poster hev 40 Vikor um Aaret. Løn 8 Kr. Kostpengar Kr. 3,60 um Vika. Kristiania Stiftsd. Eker Skulekom. til 20de Mai.
 
- Ein Lærarpost er ledig i Skjebergdalens Kreds i Skjeberg. 2 Kredse. 36 Vikor. Løn Kr. 8, Kostpenge Kr. 4,80 um Vika. God Bustad, 26 Maal Jord, mindst Fodr til 2 Kjyr. Kristiania Stiftsd. Skebergs Skulekom. til 6te Mai.
 

 

Frå Fedraheimen 24.04.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum