Lærarpostar.

 
- Orange, Thorsaas, Onstad og Kyrkler Kr. i Herrod. Umg. 34 V., Løn 6 Kr. Vika, fraa Nyaar 8 Kr., og Kost. Umskipingar mogelege. Kr.sands Std. (" moralsk For hold til den sidste Tid"!), Herrod Skk. pr. Farsund 6 V. fraa 18de Septe.
 
- Lærarp. i Brønø Sokns Ødistrikt. 3 Kr., Umgang. 36-40 V. 8 Kr. Vika og Kost; Statstillegg. Strakst elder fraa Nyaar. Tromsø Std., Brønø Skk. 8 V. fraa 12te Sept.
 
Ved Kr.sunds Privatskule. Seminarist. Kr. 1100. Fraa Utg. av Novbr. Søkn. til "Kristianssunds Privatskole" til Sluten Okt.
 
- Lalum og Otterdalen Kr. i Vaage. 18 Vikur i fast, 12 V. i leigd Stova. Husvære. Løn og Kostp. 12 Kr. V.; Statstillegg. Umskipingar moglege. Søkn. (" moralskt Forhold til den sidste Tid"!) gjenom Vaage Skulek. 6 V. fra 20de Sept.
 
"Søndre Distrikt" Bø, Vesteraalen. 3 V., leigde Stovur, 36 V.; 8 Kr. og Kost, Statstill. Umskipingar moglege. Tromsø Std., Bø Skk. til 1ste Nov.
 

 

Frå Fedraheimen 02.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum