Lysingar.

 
I Commission hos A. Magnussen, Hamar, er udkommen: Sigurd Sivertson, Mellem fjællene, Pris Kr. 2.50, pr. Post 20 Øre mere.
 
Ullensvangs Folkehøgskule
byrjar igjen for Gutar 25de Oktbr. og held Tak i 20 Vikur. Lærefagi som sedvanleg ved Høgskularne. Skulepengar: 30 Kr. for heile Vintren, 2 Kr. Vika for stuttare Tid enn 15 Vikur.
Johs. Helleland. Arctander. Nils Skaar.
 

 

Frå Fedraheimen 02.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum