Lærarpostar.

 
Ved Kongsbergs Aalmugskule. Fraa Nyaar. 816 Kr. aarleg. 3 Mdrs. Upps. Kr.ania Bisp, Kongsb. Skk. 4 V. fraa 10 Okt.
 
- Lillehammer og Hamrebø Kr. i Suldal. 24 V. i kvar Kr. Løn 6 Kr. Vika, fraa Nyaar 8 Kr., og Statstillegg. I Hamrebø Umg., men Skulehus i Vente. Kost in nat. Rett til Umskipingar utskild. Kr.sands Std., Suldals Skk. til 10 Novbr.
 
- Helgøens Kr., Næs, Heidmark. Fraa Nyaar 33 ½ V. Løn Kr. 8; Statstillegg; Kostp. Kr. 4.80. Fyr Reinhald og Eldfang Kr. 48 um Aaret, til Skrivegreidur Kr. 8. Bustad i Skulegarden. Jordveg (ikr. 18 Tnr. Korn. 30 Tnr. Potetur; 2 Kyr, eit Par Smaafe; Jordvegen godt istand. Banklaan 84 Kr. paaligg Garden. Av den halve Summen fraadregen fraa Skuleløni). Kann Læraren vera Organist, tener han med det 120 Kr. og 10 Tnr. Bygg um Aaret. Kann han vera Styrar av Song-Laget, so vil han væl dermed kunna tena ikr. 80 Kr. Hamar Std. ("moralsk Forhold til sidste Tid!") Næs Skk. 6 V. fraa 11te Okt.
 
- Børsheim og Solberg Kr. i Strandebarm. 30 V., faste Skular. Kr. 8; Kostp. Kr. 3.20. Bergen Std. Soknepr. Lampe, 6 V. fraa 10 Okt.
 
- Lærarinnepost i Slattum Kr., Nitedalen. Nedste Avdeild, vanlege Skulefag; fyr Gjenteborn Haandarbeid 3-4 T. dagleg i 40 V. 400 Kr. Aaret. Kr.ania Std., Nitedals Skk. 6 V. fraa 5te Okt.
 

 

Frå Fedraheimen 23.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum