Lærarpostar.

 
Tveit og Juves Kr. i Kvitseid. 2 faste Stovur, 24 V.; 8 Kr. og Kost. Kr.sand Std. (“Attester om Alder, Examen, Tjenestetid, Lærerdygtighed og moralsk Forhold indtil sidste Tid!”), Soknepr. i Kvitseid, til Nyaar.
 
2 Lærarinnepostar i Barbo ved Arendal. 1) i Songe Kr. 2) i Barbo og Thorbjørnsbo Kr. 40 V., 33 Timar i Vika. Maa mill. A. undervisa i Haandarbeid. 600 Kr. Aaret og Rikstilskot. Forandringar moglege. 3 Mdr. Upps. Barbo Skk. til Nyaar.
 
Grundsets, Torgerstuens og Langholens Kr., Elverum. I Langholen (som ligg 1 Mil fraa dei tvo andre Kr.) og Grundset leigde Stovur; Kost og Hus i Skuletidi. I Torgerstuen Skulehus med Lærar-Rom; her maa han og hava paa seg Uppelding og Reinhald fyr den Betaling Heradsstyret set fast (no 24 Kr. fyr 12 Vikur). Sameleids vert det i dei andre Kr., dersom der kjem Skulehus. I komande Aar 35 Vikur; Forandr. mogleg; maa og finna seg i aa verta ”benyttet” i andre Kr. 8 Kr. Vika; Kostp. Kr. 5.60 (der, som han ikkje fær Kost in nat.) Dugleg Lærar fær eit Tilleg av 60 + 60 Kr. aarleg. Hamar Std. (”Forhold til senesteTid!”), Elverums Skk., til Nyaar.
 
I Hemnæs, Høland – Lærar- og Klokkarp. 40 V., 8 Kr., Kostp. 3 Kr. Vika og Bruk av Garden Trinberg (2 Kyr, 12 Tnn. Havre, 2 Tnn. Bygg, 20 Tnn. Jordeple); i Skulehuset Stova, Kjøk og Kvist-Rom, og 1 Stova fyr Presten, naar han er ved Annekskyrkja. Læraren fær 6 ¾ Famn Ved til Uppelding av Skuleromet; til Prestestova fær han Ved av Kyrkja. Svarar Skattar og Avgifter av Garden, held Uthus og Gjerde istand. Klokkarløn: 120 Kr. og 12 Tnn. Havre. Kr.ania Std. og Bisp, Hølands Skk., 6 V. fraa 26de Novbr.
 
Hundvangs Kr., Hetland, ved Stvgr. 30 V., Løn Kr. 6, Kostp. Kr. 5.20. Fast Skule; inkje Lærar-Rom. Kr.sands Std., Soknepr. Sagen, 4 V. fraa 20 Novbr.
 
1) Stavdals, 2) Knurdalstrandens Kr. i Solum. I kvar Post 24 V., fast Skule. Kr. 8 fyr Vika; dertil eit millomtidigt Tillegg av Heradskassa Kr. 1.20, og Rikstilskot. Kostp. Kr. 5.60. Reinhald og Uppelding paaligg Læraren, men Ved skaffar Heradet. I ”Leige” fyr Lærar-Romet i Stavdals Kr. betalar Læraren Kr. 10 fyr Aaret. Umskipingar moglege. Kr.sands Std., Soknepr. Kierulff, til Nyaar.
 
Lærarinnep. ved Aalmugskulen i Kraakerøy. Upptil 30 T. Vika; 600 Kr. Aaret, um 3 Aar 700, um 3 Aar til 800 Kr. 3 Mdr. Upps. Bamble Provst, ”Kragerø” Skulek. 5 V. fraa 21 Novbr.
 
Klokkar- og Lærarp. i Varhoug Anneks, Haa. 24-30 Vikur. ”Skolen holdes i de forskjellige Skolehuse efter Skolekommissionens nærmere Bestemmelse.” Løn: 200 Kr.; Klokkarinnkomur; Amtstilskot 200 Kr.; av Heradskassa 120 Kr.; Klokkargard: Nordre Tjemsland (7 Kyr, 1 Hest, 16 Sauer; 40 Tnn. Korn, 20 Tnn. Jordeple; paa Garden ligg eit Føderaad paa 80-100 Kr. og Jordavgift ikr. 22 Kr. Brukaren betalar alle Skattar og Avgifter og held istand Uthus og Gjerde). Amtstilskot kann inndragast. Til 15de Decbr.
 
Klokkar- og Lærarp. ved Os Anneks. Klokkarløn: ikr. 100 Kr. og 9 2/ 3 Tnn. Havre. Lærarløn: 288 Kr., Kostp. 144 Kr., fyr Reinhald og Varmhald av Skulestova 96 Kr., Rikstilskot; Kveldskule: 80 Kr. fyr 80 Timar (iallfall i Vetr). Alderstillegget i Amtet er 72 og 144 Kr. 36 Vikur, leigd Stova: 3 Avdeilder, som søkjer Skulen til kvar si Tid. moglege Umskipingar. Kr.ania Bisp og Std. (Dugleik og ”moralsk Forhold til sidste Tid”), Rakkestad Skk. til 27 Decbr.
 
Gule, Bergset, og Vikene Kr., Bod Prgld. 42 Vikur; i Gule Skulehus med Lærar-Rom; hellest leigde Stovur. 8 Kr. Vika, Kostp. Kr. 3.20. Alderstillegg: um 5 Aar 80 Kr., um 10 Aar 120. Rikstilskot. Venteleg Kveldskule. Umskipingar moglege. Trondh. Std., Bods Skk., til 24 Dec.
 
Lerskogens og Dølvens Kr., S. Aurdal. Snarast. 27 V., leigde Stovur; 8 Kr., Kost in nat. Hamar Std., S. Aurdals Skk. (“Forhold til seneste Tid”) 6 V. fraa 18de Novbr.
 
Stafsbergs Kr., Vang, Heidmarki. 36 V., leigd Stova, 8 Kr. Vika, Rikstilskot, Kostp. Kr. 4.80 fyr Vika. 100 Kr. Aaret istadenfyr Lærarjord. Hamar Std., Vangs Skk. (”Attester til sidste Tid”) 6 V. fraa 21 Novbr.
 
Klokkar- og Lærarp. i Gamvik, Tanens Prgld. 4 Krinsar, 1 Skulehus med Bustad, 3 leigde Stovur; 30-36 V.; 12 Kr. Vika, Statstilskot: Kostp. Kr. 5.60 fyr Vika. Umskipingar moglege. Læraren hev fritt i Loddefiske-Tidi. Klokkarløn: ikr. 120 Kr. Aaret. Tromsø Std. og Bisp. Tanens Skk., 8 V. fraa 1 Novbr.     
 

 

Frå Fedraheimen 07.12.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum