Lysingar.

Folkemöde
 
Det ved min Sygdom i Sommer hindrede Folkemøde paa Vigmarkens Højskole holdes Fredag d. 16de, Lørdag d. 17de og Søndag d. 18 September.                   
 
V. Ullmann.
(D. 7269.)
 
 
Folkehøjskole i Drangedal.
 
Fra 5te Oktober til Jul holder vi Skole for voksne Jenter paa Gaarden Fostvedt, Kroken i Drangedal. Der undervises i Modersmaal, Historie, Jordbeskrivelse, Regning; Haandarbejde, Madlavning og Husstel, Sang. Undervisningen koster 10 Kr. for hele Skoletiden, Kost og Logi paa omliggende Gaarde 20 Kr. Maaneden. Man indmelder sig til Gaardbruger Knut Fostvedt, Kroken pr. Kragerø.
           
Efter Jul holdes Gutteskole i fire Maaneder. Betalingen er 15 Kr. for hele Skoletiden.
           
Oddmund Vik.             V. Ullmann.
(D. 7264).
             
 
Nordmanden
 
(Uge-Udgave af Østlandsk Tidende)
udkommer i Kristiania. Bladet kan tinges fra 1ste Septbr. Den koster fra denne Tid og
til 31 Desember . . Kr. 1.10.
Ekspedition Torvgaden 5 b., Kristiania.