Lysingar.

Hos Ed. B. Gjertsen i Bergen er udkommet og erholdes i alle Boglader: Bibelsaga ved Paulsen og Mo.
(Vestmannalagets Utgaava).
Pris indb. 70 Øre.
 
Hos Ed. B. Gjertsen i Bergen er udkommet og erholdes i alle Boglader: Vidsteen, Oplysninger om Bygdemaalene i Søndhordland. Pris 1 Kr.
 
 
Høiskolemøde i Seljord.
Fra 18de Juni til 9de Juli holdeMøde med Foredrag og Ordskifte i Sels jord for ældre Høiskoleelever og andre lidt videre komne Mænd og Kvinder. Christopher Bruunhar lovet at hjælpe mig en Tid af Mødet og andre Talere har jeg ogsaa Haab om. Kost og Logi paa Skolen 1 Kr. Dagen, Deltagelse i Mødet 6 Kr. for hele Tiden. Man anmodes om at melde seg itide. (D. 11547-3.00). V. Ullmann.
Adr.: Seljord, Telemarken.
 
 
Tartuffe, Lystspel i 5 Bolkar av Molière. I Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim. 112 S. Pris 1 Kr. i Posten 1.10. Nikolai Olsens Boktrykkeri,
Torvgaden 5 b.