Lysingar.

Stor bibel- og kirkehistorie efter udvalgt gode kilder:
Den hellige saga og kjørkjesaga,av O. J. Høyem, fagert inbunde, fåes frit framsendt pr. post mot forut hitsending av 6 kr. eller au mot postopkreving på tin-garens eige postopneri etteråt. Send meg namn og adressestad (t.d. på eit 5-øyrekort), skal bokja straks koma. 2 fåes for 11 kr., 3 for 16, - 4 for 20 kr.
Trondhjem. O. J. Høyem.
 
 
Brandes:
Den nittende Aarhundrede kpl. selges billig i Nordmandens Expd.
 
 
Abc-Bok
ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlage
            kostar 25 Øyror innb.
            4 Bøker fritt i Posten . . . Kr. 1.00.
            12 - i - . . . 2.50.
            25 - i - . . . 5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til
Bokprentar J. W. Eide, Bergen.