[Innhaldsliste 1883-årgangen]

Fedraheimen. 
 
EIT BLAD AAT DET NORSKE FOLKET.
 
1883.
 
 
SJUANDE AARGANG.
 
 
Innhald
 
I.                    Forteljingar.       
 
Ei rar Friing (Hermod Hejmdal)  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .                     No.  5.
Ragnhild Slettevoll ( _bjørg) .  .  .  .  .                     No.  7, 8, 9, 10, 11, 12.
Stade-Lars (ved Ivar Kleiven) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       Nr. 10, 11.      
Dei smaa Styvlarne, (Umsett) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       Nr. 14.         
Bendik Bakken, (Hermod Hejmdal) .                 No.  15, 16, 17, 18 og 19.
Signe Seljestad, (Hermod Hejmdal) .  .  .              -    21, 22, 23, 24 og 25.          
Den raude Krossen, (Umsett eller Charles Dickens) No. 26, 27, 28 og 29. 
Paa Støylen, (Hermod Hejmdal) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nr. 30 og 31.
Torni Slyngstad, (Hans Mo)       No. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                                                  42, 43, 44, 45 og 46.
Leiv Dali, (Hermod Hejmdal) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  No. 47, 48 og 49.        
Sveinkall-Lagnad, (Hermod Hejmdal) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 33 og 34.
Et Ligferd,  (S.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     No. 51.
Presten som alli ville vera heime .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      No. 52.
 
II.                 Utgreidingar. 
Gode Lesar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .No.  1.    
Eit og annat um Stortingsvalet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 2, 4.
Jean Gambetta .  .   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    No.  2.
Sverre Sigurdson og Anton Brask Rustad. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       -     3.    
Fraa Skulesoga .  .           No. 5, 6, 12, 13, 29, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 47, 48. 
Maalsaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  No.   6.    
Fraa den amerikanske Politiken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          No. 6, 7, 8, 9.      
Gjengangere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No.  7, 8. 
Faarlege Folk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      No. 9.
Ei Pensions-Log for Embættsmenner .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .    -   13.          
Julirevolusjonen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   No. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Fylg med i Politikken, Folk, ( _ rs. _) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   No. 16.
Um Amerika-Reisur, (John Lie) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   _    16.     
Eit Stykkje av Evangeliet etter Markus .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   _    19.
Stykkje or Bjørn Berge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   -    20.        
Færdabrev, (Oddm. Vik)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 23, 24.
Den norske Bonden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 25.
Nokre Ord um Liv og Verkemaate hjaa Lækmenn paa Vestlandet       -    26.         
20 Smaakongar .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 27, 28. 
Bladi vaare, (Ein Fjellgut)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . No.   30.  
Ferdabrev, ( _r _.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             No. 34, 37, 40, 41.
For mykje Ræddhuge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   No.  36.
Skrefsrud, (ar.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  -     37. 
Nokot um Maalarbeidet vaart, (N.) .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  No. 40, 41.
Martin Luther .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  No. 44, 45, 49 og 50.
Riksraadsandsvar og Riksretten .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .    No. 45, 47, 50.
Uheil Daning, ( _i _.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   No. 48.
At bevare Grundloven slig som den er .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . No. 48 og 49.
Norskt Maal og Seminarskulen, (Bjarne Møring) .  .  .  .  .  .    No.  50.     
 
 
III.               Boksjaa.   
 
To Novelletter av Alex. Kjelland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  No.   1.
Hvorfra stammer Miraklerne ved Bjørnson .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -      1.    
Norske Songar ved Ingvar Bøhn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   -      3.    
Bondestudentar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -     44.
Kristeleg Barnelæra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -     20.    
Norsk blandkorn (e.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -     23.          
Islands  beskrivelse, (P.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -     23.       
Livsslaven, (V.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -      27.    
Bjørn Berge, (M-t.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -     30.             
Bjørn Berge, (Ei Thelemarksgjente) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -     32.     
Bjørn og Bergljot (n.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -     32.      
Motlegg, (L. T.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -     34.    
Nokre Salmar, (sd.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -     42.    
Kristeleg tru og livnad, (G. Vellesen) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 43 og 44.
Vore Besteforeldre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .No.  47.   
Dansk Dom um Bondestudentar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -     50.     
 
                       
IV.              Tidender.   
Det Aar som er gjenget .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .     No.  1.
Forklædde Novemberlag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      -     1.         
Til Kristendommens Venner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       -     5.     
Ein Rettsdom, (Arne Garborg) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      -     6.       
Studentarne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        -     7.    
Ein national Tanke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       -     9.     
Politik og Kristendom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       -    11.       
Protokolkomiteen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        -    12.     
Afsløringar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      -    13.     
Um Riksretssaki .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     -    15.      
Riksretts-Avgjerdi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -     17.        
Kongeloven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -     17.   
Um Vonheimskulen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -     18.       
Mjølkestellet vaart. (P. M.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     -    18.      
Riksretten .  .  .  .  .  .  .  . No. 20, 21, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45.
Guteskulen paa Sagatun, (Gunnar) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  No. 20.   
Er her inkje trangt i Norgi, (John Lie) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No.  22 og 24.  
Skulelærar I. Fosse. (J. V.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  25.          
Sanningi framfor alt. (Hermod Hejmdal)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  26.           
Erlegdom varer lengst .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  -  28.     
Andsvaret .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  28.
Folket .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -  28.  
Morskap hev vorett Aalvor, (Ein Arbeidskar)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  33.     
Fraa Vaagen, (0+0)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -  35. 
Grundtvig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  37.    
Fraa ei Landsbygd, (R.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   No. 38 og 45.
Helsingar til Selmer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  . No.   40.          
Folket i Vaaben, (Hermod Hejmdal) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -      41.            
Fognadfolk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -      46.  
Um Maalarbeidet vaart .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 47 og 48.       
Maalsaki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       -  48.       
Av Daarar og drukne Folk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     -   49.       
President Johan Sverdrup .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -   52.      
Det kann vera slikt Slag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -  52.     
 
 
V.                 Dikt.
Barneheimen, (M. Skard) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     -   1.   
Til H. F., (Hermod Hejmdal) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   2.  
Fri vil Bonden vera, (John Lie) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   6. 
Til Arne Garborg, (Ein Firdabonde) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -   7.    
Visdomen, (Ingvar Bøhn) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  11.      
Læresveinarne um Paaskelaurdagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  12.    
Ei leid Grind  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  13.       
Fram Østerdøler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -  15.
Kong Agger i Edessa, (Umsett av John Lie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     16.  
No kjeme Vaaren, (-bjørg) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  17.    
Gjenta syng .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  -  18.      
Kvite Skyer, (Ingv. Bøhn) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   19. 
17de Mai, (B. Bjørnson) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   20.      
Lerka, (n. n.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  -   21.    
Hyggeleg roleg, (Umsett)  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   22.      
Fedraheims-Salme, (Odd. Vik) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   23.   
Den unge Gjenta. (Hermod Hejmdal) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -   23.    
Paa Utferd med Skulen, (Stefan Frich) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   24.     
Vaarblomen, (-bjørg) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   27. 
Paa Tryvashøgdi, (n.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -    28.  
Ein Halling .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -    29.
Ved Hamars gamle Kyrkja, (n. n.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -    30.      
Det klaarnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -   31.      
Eg gjenge sæl .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   32.   
Den blouge Blomen, (Ingebjørg) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   35.   
Knuppen, (S. Aa.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -   36.      
Stevjing, (Per) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -   37. 
Gamle-Borkjen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     -    39.      
Den eine Gongi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   -    40.       
Hausten, (Ingebjørg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   42.       
Tunge Tankar, (H. S.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   -   43.       
Unge Sveinen, (Ing. Bøhn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   46.   
Forgløym meg kje, (Olav) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  -   47.     
Advent-Salma, (Umsett)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   48.  
Lykkjefolket  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     No.  50, 51 og 52.
Gledelig Jul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .   No.  52.
 
 
VI.              Kjellaren. 
 
Erla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   No.  1.
Duld Kjærleik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .    -    1.   
Blad og Rødur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     -    2.    
Gjenom Dalsland og Vestergøtland, (J. V.)                       No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
                                                                                               10, 11, 12, 13, 14.
Me lengtar, ventar og leitar, (John Lie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No.  9.    
Heimsyn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   10.     
Kleivafantanne, (Blaakallen)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   15.
Ideale Folk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -   16.
Gjetords-Folk, (Kjetil Kjeland)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -   17.     
Eg kjenner det igjen, (-h.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   18.    
Førnesbrunen, (Aa. S.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   18.
Roskilde, (Bjarne) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  -   19.     
Vaaren, (Aasm.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -    21.    
Eg sat aa lydde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -    21. 
Tussesegn, (G. H.) . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -    21.      
Den kinesiske Folkevandringi, (-r-.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   22. 
Det gamle Ameria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  No.    23, 24, 25.  
Blomar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 24
Um Vitenskap .  .  . .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -    25. 
Klokka paa Vorsavangji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -   27.      
St. Olav paa Møre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -   27.  
Aa liva historisk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   27. 
Fire, fem Mil um Dagen, (s. b.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  . .  -  28.      
Korleids skal ein koma fram, (-ah.-)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  29.      
For Born, (And. Austlid)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  29. 
Torgeir i Hagen (Dv.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  29.
Flatbraud, Smør og Gamalost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  30. 
Kjempesteinarne, (I. P. K.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  30.
Ein Snøggtur til Reindalen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -   30.
Greidleik, (c.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -   30. 
Beinartrolle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  -  32.
Raadlagt, (Torar Talva)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -  35.      
Livet paa Støylen, (Joraann)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    -  36.     
Knut og Ragnhild, (Olav Asmundstad)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  36.
Folkeslaget: (r.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -  39.      
Ferdabrev, (-r-.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    No.  34, 37, 40, 41.
Stompe-Fredrik, (D. Stareim)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No.  40.      
Heimkoma fraa Sætri, (Gunnar)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  No. 42, 43.
Smaaminningar fraa Gimlemoen, (Kj.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . No. 46, 47 og 48.
 
                                               ***********