Lysingar.

Flejre Gutar
kann faa Plads som Elevar ved Asbj. Olavsons Bondeskulepaa Presterud pr. Kløften St.
 
           
Alle Vener
av norskt Maalføre
møter i Arbeidarsamfundet 3dje Høgdi Laurdagen 15de December 1/ 2 9 for aa samraadast um aa stifta eit Lag til aa fremja Arbeidet for norskt Maal.
Fyredrag av Statsrevisor H. E. Berner.
 
           
Maandagen den 10. December opnar me vaar
Bokhandel
i Karl Johansg. 39.
Forutan alle gangbare Bøker paa dansk o. s. fr. bed me serskilt hugsa paa, at me till kvar Tid hev alle Bøker paa norsk Maal i vaar Bokløda. Fyr Det norske Samlaget er me Hovudkommissjonærar.
Olaf Huseby & Olaf Olsen.
 
                       
Fr. Havig.
Sakførar Kongsberg.
 
                       
Anton Landmark i Nidaros
hev Krambod beint imot Stiftsgardens Hage. Handelens Hovudyrke er Salg av Tyslag lagleg te Klædebunadar fyre Menner.
           
Klædebunadar tilvirkes av sterkt Heilullty til Prisar fraa 36, 40, 45 á 50 Kronor og tilsendes fritt til næmaste Post- elder Eimskipstopparstad. Typrøver sendes. Maal, koretter Klædebunadar kan tilvirkes, kan takast av kvar, som krævjer og faar tilsendt Maalplan fraa me.
 
Vyrdsamt
Anton Landmark,
Dronningsgaten 24, Nidaros.
 
 
              Nederlandsk-Amerikanske
NASM      Dampskibs-Selskab.
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanderen, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.