[Lysingar.]

 
Peters Brevet vert sent no aat dei som hev betalat. Dei andre fær det, so fort dei sender Pengar .


Thingvalla-Linien.

Eneste direkte Linie til Amerika.

Den 15de Mai afgaar fra Christiania direkte til New York Liniens nye og prægtige Dampskib Hekla, Capt. Thomsen,og kan god Plads erholdes ved at indtegne sig hos Liniens Underagenter eller

Frederik Lie,
Christiania.
NB. Der vil før Afgangan blive Anledning til at bese Skibet.

Islandafgaar 29de Mai.
Geiser _ 12te Juni.


AmerikaReisande gjeve Agt paa, at dei som reiser herifraa med Cunard Lina.
 
                                              um Boston.                   um Newyork.
den 18de April kann velja Pavonia 5000 Tons eller Servia 7500   Tons.
-     2dre Mai    -          Cephalonia 5000 _    -    Gallia 5000     _
-      9de    _     -            _ _ _                    _     -    Aurania 7500 _
-     16de   _     -          Catalonia 5000    _      -      _             _      _
-      23de _      -           Pavonia 5000     _     -    Servia  7500   _

Servia er det største Skipet paa Atlanterhavet, Aurania godkjent for det snøggaste. Inkje nokot av desse Skipi er meir enn 3 Aar. Med Servia hev Folk gjort Turen fraa New York til Kristiania paa 11 Dagar. Fragti er nedsett. Fyriaat-betaling, som sikrar Plads, sender De til

S. Andr. Watthen, Trondhjem
Joach. Engelsen, Bergen.
Sven Haabeth, Stavanger.
E. F. C. Ullitz, Kristianssand.

M. A. Lea,
Jernbanetorget 6,
Kristiania.


Lysingar.


Telelaget held møte i arbejdarsamfundet laurdagen 9de mai til vanleg tid.


Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,

No. 4, Store Strandgade, Christiania.


Nederlandsk-Amerikanske
Dampskibs-Selskab.
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie . Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
 
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.