Rispur.


Mistak. Gamle Provsten E... var ugift; men var glad i Born. So sagde han eingong, han hadde haldet Skuleeksamen i Huset aat Medhjelparen, og med di han saag paa ein liten kvik Gutunge: Naar jeg var ung, var jeg lige saa kaat som han, men siden jeg slog meg paa Bogen (uttalast Baagen) fik jeg andet at gjøre. Medhjelparen: Slo De jer mykje daa, Prest? Han trudde at Provsten hadde skamsleget seg paa Bogjen.

S _ e.