[Sitat.]

 
_Der, det ikkje er nokon Strid, kann det helder ikkje koma nokon Siger.
B. Bjørnson.

_ Folkelukke er som all annar Lukke heimegjord.
I. Sverdrup.

_ Kor langt eit Folk er komet, ser ein best paa korleids det ber seg aat med sine store Menn.
Rolf.

_ Ein Bror er ein Ven, som Naturen hev gjevet oss.
Legouvé.

_ Det er lett aa faa Lygni trudd; det er seinare med Sanningi.
Ordtøkje.