[Sitat.]

 
Me lærer ikkje for Skulen, men for Livet.
Seneka.

_ Vil du forstaa deg sjølv, so sjaa etter, korleis dei andre ber seg aat; vil du forstaa dei andre, so sjaa i dit eigje Hjarta.
Schiller.


_ Synet for Samanhengen og Samlivet i Naturen vert finare og finare, ettersom Vitenskapen gjeng frametter.
Vinje.

_ Kallet er aa vera seg sjølv.
Ibsen.

_ Tidi fer like fort, um det er aldri so lite gjort.
Ordtøkje.