Maalsaki.


I Østre Akers Venstreforening vart maalsaki umhandla Sundagen den 14de. Statsrevisor Arne Garborg innleidde. Etter eit Ordskifte, der H. Ross, Lund, Rom, Hølaas, Frølich, Mathisen, Trafall, Nannestad og Mortenson tok Del, vart dette Vedtaket gjort samrøystes:

Mødet udtaler sin Tilslutning til de i Lærermødet for Nordre Bergenhus Amt vedtagne Resolutioner gaaende ud paa, at Bygdemaalene bør være Undervisningssprog i Folkeskolen, samt at de Foranstaltninger, der er fornødne til denne Reforms Gjennemførelse, snarest muligt bør søges iværksatte.