[Lysingar.]

Bladpengarne lyt betalast .

_______________________________________________________________________
___________________________ V a a p e n ø v i n g a r n e 1885 _________________
Brigade.
Bataljon elder Korps.
Remonteskole.

Ungguteskule.

Bataljonsamlingar.


fraa til
fraa til kvar

fraa til kvar
Kanonfolk.
1ste Bataljon . . . . . .
2dre do. . . . . . .
3dje do.
. . . . . . .
4de do. . . . . . . .
5te} 10de Batteri }. . . 11te do. . . .
20 Juni 3 Aug.
29 Juni 3 Aug
13 Juni 27 Juli.
8 Juni 22
Juli
. . . . . . . .
. . . . . . . .
6 Mai 3 Aug.
6 Mai 3
Aug
29 April 27
Juli.
24 April 22 Juli.
Kristiania
Kristiania
Øyri og Barakkesletti
Trondheim
4 Aug. 2 Sept.
4 Aug. 2 Sept
28 Juli 26 Aug.
23 Juli 21 Aug
Gardermo-
en
Gardermo-
en
Øyri og Barakke-
sletti
Øysanden
}Skal av-
gjerast sidan.
Hestfolk.
Akershusske ., Korps
Upplandske . . .
Trondheimske .
10 Mai 7 Aug.
10 Mai 7 Aug
30 April 28 Juli.
10 Mai 7 Aug.
10 Mai 7 Aug,
30 April 28 Juli.
Gardermoen
Gardermoen
Rindenleiret
8 Aug. 6 Sept.
8 Aug. 6 Sept.
20 Juli 27 Aug.
Gardermo-
en
Gardermo-
en
Rinden-
leiret
1ste Akershusske.
Smaalenenes . . Batl.
Hedemarkens . .
Østerdalens . . .
Gudbrandsdalens
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
6 Mai 24 Juni.
13 Mai 1 Juli.
20 Mai 8 Juli
27 Mai 15 Juli.
Øyri og Barakkesletti
Gardermoen
Terningmoen
Jørstadmoen
25 Juni 24
Juli.
2 Juli 31 Aug.
9 Juli 7 Aug.
16 Juli 14 Aug.
Øyri og Barakke-
sletti
Gardermo-
en
Terningmo-
en
Jørstadmo-
en
2dre Akershusske.
Kristiania . . . . Batl.
Valders . . . .
Hallingdals . . .
Numedals . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
16 Mai 4 Juli.
23 Mai 11 Juli.
20 Mai 8 Juli
12 Mai 30 Juni.
Gardermoen
Helgelandsmoen
Helgelandsmoen
Gardermoen
5 Juli 3 Aug.
12 Juli 10 Aug.
9 Juli 7 Aug.
1 Juli 30 Juli.
Gardermo-
en
Helgelands-
moen
Helgelands-
moen
Gardermo-
en
Kristiansandske.
Stavanger . . . . Batl.
Kristianssands .
Nedenes . . . .
Telemarkens . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
13 Mai 1 Juli.
16 Mai 4 Juli.
6 Mai 24 Juni.
27 Mai 15 Juli.
Maldesletti
Maldesletti
Gimlemoen
Graatenmoen
2 Juli 31 Juli.
5 Juli 3 Aug.
25 Juni 24 Juli.
16 Juli 14 Aug.
Maldeslet-
ti
Maldeslet-
ti
Gimlemo-
en
Graaten-
moen
Bergenske.
Fjordenes . . . . Batl.
Sogns . . . . . .
.
Bergens . . . . .
Hardanger . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
16 Mai 4 Juli.
6 Mai 24 Juni.
28 April 16 Juni.
27 Mai 15 Juli.
Nordfjordeidet
Viksmoen
Ulvensletti
Tvildemoen
5 Juli 3 Aug.
25 Juni 24 Juli.
17 Juni 16 Juli.
16 Juli 14 Aug.
Nordfjord-
eidet
Viksmoen
Ulvenslet-
ti
Tvildemo-
en
Trondheimske
Indherads . . . Batl.
Trondheims . . .
Nordmøre . . . .
Sundmøre . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
5 Mai 23 Juni.
12 Mai 30 Juni.
12 Mai 30 Juni.
28 April 16 Juni.
Steinkjærsanden
Gravrokøyane
Gravrokøyane
Setnesmoen
24 Juni 23 Juli.
1 Juli 30 Juli.
1 Juli 30 Juli.
17 Juni 16 Juli.
Steinkjær-
sanden
Gravro-
køyane
Gravro-
køyane
Setnes-
moen.