Fedraheimen.


Fedraheimen krev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fara Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing  til  Utklypp o. s. v.

Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag. Prisen er Kronur 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Bladet for halv Betaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. _ Ekspedisjonen er i Pilestrætet 2 , Kristiania.
 
Send til Amerika kostar Fedrah. 1 Dollar for 8 Maanar elder Kr. 5.40 for Aaret.Huseby & Co. limit . Bokhandel. Kristiania.