Lysingar.

 
Vonheim  folkehøgskule

fyre vaksne gjentor fraa 3dje november 5 ½ maanad. Skulepengar kr. 4 um maanaden; men dei som heve liti raad, kann faa ganga fritt. husrom og alt i huset (ikkje vask) kostar kr. 28 fyre maanaden. Nokre kann faa litet hjælp til upphaldet. Dei som vil bu paa skulen, maa ikkje drygja for lenge, fyrr dei skriv. Dei som vil hava nøgjare greida, fær skriva til _ Foldbu, Gausdal _ Matias Skard.


For frisindet Christendom Udgiver: Christopher  Bruun.
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr, 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Lande kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og. kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.