Lysingar.

 

Det norske Samlaget

 

gjev ut Bøker paa Norsk. Nye Lagsmenn fær umframt Bøkerne for Aaret 1ste bandet av A. O. Vinjes Skrifteri Utval og Heimsoga Fraa 1830-1853 elder andre Bøker til same Verd. 3dje bandet av Vinjes Skrifter er under Prenting og vil snart verta umsendt.

 

Aarspengarne er Kr. 4.00, i Amerika Kr. 5.00, livsvaruge Lagsmenn bitalar Kr. 40.00, i Amerika Kr. 50.00.

 

NB. 1ste Bandet av Vinjes Skrifter er aa faa for Kr. 3.00, det 2dre for Kr. 2.00.

 

Brev til Det norske Samlagetmaa vera bitalte.Frå Fedraheimen 20.03.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum

 

 

Fedraheimen.

 

Fedraheimenkrev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fara Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing til Utklyppo. s. v.

 

Fedraheimenkjem ut i Kristianiakvar Onsdagog Laurdag.Prisen er Kronur 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg ihop, fær Bladet for halvBetaling Kr. 1.20 kvar for Halvaare. – Ekspedisjonen er i Møllergata 15II, Kristiania.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 Frå Fedraheimen 20.03.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum