Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 1.

 

Laurdag den 8de Januar 1887.

 

11. Aarg.

 

 

           

 

”Fedraheimen”.

 

 

Fedraheimen krev full Rett for det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, o. s. fr.

 

 

Fedraheimen kjem ut kvar Vike. Prisen er Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg ihop, fær Bladet for halv Pris Kr. 1.20 Halvaaret. – Ekspedisjonen er i Møllergata15II, Kristiania.

 

 

Fedraheimen tek inn Lysingar for 10 Øre Petitlina. Dei, som ynskjer aaavertera for Fjellbygder(Østerdalen, Telemorki, Valders) bør gjera det i Fedraheimen.

           

 

Til Amerika kostar Bladet 1 Dollar for 8 Maanar.

 

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 08.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum