Lysingar.

 

Lærarar! gjeve Gaum!

 

Sysvorti”, norsk Barnablad, kjem ut ein Gong um Maanaden med tvo Numer. 0.50 Halvaaret. Tingast i alle Posthus elder i Brev til Expd. i Grimstad.

  

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen” er tilsals i Ekspedisjonen.

 

 

Bemärk. Som Sikkerhed for prompte og real Behandling fölger med enhver af mine Expeditioner et Vederhäftighedsbevis for et Belöb af 25,000 Kr., deponerede i Nationalbanken

 

Den 20. April 1887 foregår 1ste Klasses Träkning i Dansk Varelotteri. Ethvert Lod får Gevinst i Värdi fra 2 Kr. til 1200 Kr. Prisen er 2 Kr. 10 Öre pr Lod. I Serien 221,700 Gevinster à 5000, 2500, 2000, 1500 Kr. etc.

 

10 Lodder for 5 Kr.

 

oversendes på den Betingelse, at Restbelöbet, 16 Kroner, betales ved Spilleseriens Slutning. Gevinsterne i 1ste Klasse kunne strax realiseres i Penge minus 10%, og anvendes ved Indbetalingen til 2den Klasse. Falder ingen större Gevinster, er det dog sikkert at der på 10Lodder vindes 20 Kr.

 

Bestillingar på Lodder med vedlagt Belöb modtages indtil den 20. April i Fröken Sophie Olsens Kollektion, Nr. 175, Gothersgade, 2. Sal Kjöbenhavn K. Rekvisitioner som ikke nå Kjöbenhavn til 1ste Klasse, ville blive expedererde til 2den Klasses Träkning, den 17. Mai 1887.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Kristiania.

 

Nikolai Oslens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 16.04.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum