[Lysingar.]

 

 

Til Vinje-Stytta hev me teket i mot:

 

 

Fraa Rollag ved Lærar Vamraak . . . Kr. 5.00

- H. Clausen, Dacota . . . . . . . ” 3.70

- Minnesota ved T. Oftelid . . . . ” 9.25

- Seljor o. a. S ved I. Mortenson . . ” 23.50

- Minnesota ved Chr. Grønvold . . ” 44.40

- Stud. Stalleland, Landvik . . . . . ” 4.00

Fyrr . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 167.86

Tils. Kr. 257.71

 

 

Lysingar.

 

 

Ny bok på landsmål!

 

Ungdom”,franske forteljingar umskrivne på landsmål av Sjur – 140 sidur – pris kr. 1.25, er til få hjå bokhandlaranne og hjå utgjevaren Mons Litlere– Klosteret 10 – Bergen.

 

 

Målkurset

 

på Sogndals folkehøgskule vert haldet frå 3dje august ein 4 vekor. Alle, som hev lærarutdaning – menner og kvinnor – fær fri skule. Dei andre betalar 5 krunor fyr skulen. Søknaden um rikstilskotet (25 krunor) lyt verta send hit fyrr 15de juli. Hus og heim er å få på skulen fyr 1 krune dagen.

Det skal gjevast rettleiding i norsk-landsmål og gamalnorsk og haldast fyredrag um ymse høvelege emner. Christopher Bruun og Math. Skard vil vera med heila Tidi. Innmelding sendest til

 

H. M. Dahl.

 

  

Tvo gutar


- ein i Telemork og ein i Østerdalen – kann mot god rabat få målbøker til fara kring

med og selja.

 

Skriv til Mons  Litlere– Bergen.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 18.06.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum