Bøker fraa Mons Litleré.

Paul Bergh: ”Lausøyre”, er morosam; den siste av Sogune, ”Stjernor for Augo”, vakker og ”Huslærerens Notitsbog” af Karl Edw. Mørk er ei skjemtefull Bok; men ikkje al Skjemten er av finaste Slaget; det um gamle Jomfruer. S. 13, er mannfolkraat. ”Unge Aar” av ”Jadarbuen” (aa skriv Jærbuen!) kann gje Voner (helst dei tvo fyrste Stykki); men Forf. maa leggja mykje Arbeid baade paa si eigi Utvikling og paa Sogunne sine (og paa Maalet, som stundom er skrøpelegt.) Maakestad: ”Foran Porten” - daarleg Bok paa daarleg Dansk. Han maa arbeida aalvorleg, den Guten, dersom han trur aa ha noko som Bokmann aa gjera.

b.