Sverdrupsstyre og Folkevæpningi.

Sverdrupsstyre er seg sjølv likt.

No vil det leggja Folkevæpningslagi inn under slik Ufridom med Ovanfraastyring og Byrokrati, at Folkevæpningi paa den Maaten reint maatte forkomast; ikkje skulde Skyttaranne lenger faa bli Eigarar av Riflunne heller. Styre for Væpningi hev derfor no skreve til Storthinge og sagt, at det ikkje kan bruke Regjeringsforslage i denne Sak; Storthinge lyt bevilge paa same Vilkaar som fyrr, segjer Væpningsstyre.