”Fedraheimen”

kjem ut paa Tynnset kvar Fredag og kostar berre 75 Øre Fjordungaaret.

10 Kr. er Aarsbetaling for 7 eller Kvartalsbetaling for 16 Tingarar. 5 Kr. er Kvartalsbetaling for 7.

 

”Fedraheimen”

vil ha Bonden og Arbeidaren fram, Kyrkja fri, Kveik i Kristendomen, Vern um Ægteskapet, Forsvarssamlag med Sverik utan Konge, Røysterett for alle og meir Sjølvstyre i Bygd og Fylke, mindre Stats- og Embætsvelde, Rett for Mindretalet, Sparepolitikk i alt so nær som Upplysningi.

Bladstyrar: Ivar Mortenson.

Arne Garborg skriv i Bladet.

 

Til Utlandet, send tvo Gonger kvar Maane, kostar Fedraheimen Kr. 1.02 Fjordungaaret. 1 Dollar er Betaling for 11 Maanar.

________________________________________________________________________

Ekspedisjonen

av ”Fedraheimen” er paa Tynnset, Nordbanen.

__________________________________________

Hugsa paa Vinjestytta, Maalmenner!