Bøker av Henrik Krohn

til nedsett pris.

Bøker av Henrik Krohn.

                       til  nedsettpris.                                 Kostad fyrr                 Nedsett til

Dan rette sida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 1.50                    40 öre

Minne frå ei stockholmsferd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ”   1.35                   25   ”   

Frå Vestlandet  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ”   0.80                    25   ” 

Svein og Gudveig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ”   0.80                   25   ” 

Ei liti ferd frå Sogndal til Fjærland  .  .  .  .  .  .  .  .   ”   0.80                   25   ” 

Småkvæde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     ”   0.60                   20   ”        

Geirstad-Trond  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .    ”    0.40                   10   ”

           Bøkerne kann sendast fritt i posten fyr berrekr. 1.70. 

                                                                                   Mons Litleré

                                                                                  Klostret no. 10, Bergen.