Waagsbøe's fotografiske kunst-reiseatelie

vil fra medio marts maaned iaar gjennemreise strækningen fra Tønset til Kongsvinger og omliggende større bygdelag.

Ateliet er indrettet efter udenlandsk mønster, er tidsmæssigt og kunstnerisk udstyret med nye apparater for alle slags arbeider, der henhører til portræt- og landskabsfotografi. – Elegant abeide! Billige prise! – Nærmere ved plakater og senere bekjendtgjrøelser.

A. E. Waagsbøe, fotograf.