10. Statt upp, mit Hjarta, gjer deg klaar

Av Elias Blix

(Tone: Fader vor udi Himmerig).

 

Statt upp, mitt Hjarta, gjer deg klaar!

No byrjar Andens Naadeaar.

No renn hans Dag so ljos og fjelg,

Den blide sæle Pintsehelg!

Di lat oss lova Jesum Krist:

Sin Lovnad heldt han sant og visst!

 

Du Heilag Ande, sanne Gud!

Du Ljos, som evig klaar og prud

Gjeng ut fraa Fader og fraa Son,

Du kom til oss med Ljos og Von,

So heile Verdi fekk av deg

Upplysning full um Livsens Veg!

 

Med Tungor glødande som Eld

Du paa dei tolv Apostlar fell.

Strakst Jesus deim paa Tunga laag,

Og det, som ved ditt Ljos dei saag,

Dei kunde tolka fyr kvar Saal

Av alle Folk og Tungemaal.

 

Du milde Loge! lys her inn

Og kveik din Kjærleik i mitt Sinn!

Eg gjeng til deg i Kristi Tru

Og beder du vil i meg bu.

So legg meg til din Guddoms Barm

Og gjer meg ved din Naade varm!

 

Kom, Guddoms Loge! med di Glod

Og elda upp mitt veike Mod!

Du ser, kor eg i Voni stend,

Du ser, kor tidt mi Taara renn.

So kom daa inn, at Hjartat maa

Din søte Hugnad kjenna faa!

Du Himmelljos! aa lat ditt Skin

Rett lysa fyre Foten min,

Naar Myrkret verd i Verdi svart

Og Myrkheims Her meg trengjer hardt,

At dei med Harm og Skjemsla maa

Meg av din Straale upplyst sjaa!

 

Du Guddoms Sol! lat meg din Glans

So fylgja her med all min Ans,

At det i Livet kjennast kann:

Du heve klaarat min Forstand,

Og kvart mitt Stig til Livsens Kveld

Maa lysa ved din milde Eld!

 

Og naar det lid til Daudens Natt,

So hjelp mi Saal, du dyre Skatt,

At ved ditt Ljos fraa dette Land

Til Himmelen eg fara kann

Og kvila der i Dagen klaar

Inntil det store Samlingsaar!

 

 

Daa fær vaar Helg den rette Gjerd,

Naar Saal og Likam samlad er

Og prisa so med Tunga fri

Ein Guddom i Personar tri,

So Himmeln glym av Helgarljod:

Halleluja, vaar Gud er god!

 

(Etter Kingo).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Pintse".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 25-27. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim