20. Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng

Av Elias Blix

(Tone: Se Solens skjønne Lys og Pragt).

 

Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng.

For Satan med si Snara

So tidt i Vegen seter Steng,

Kvar helst eg fram vil fara.

Hans arge Raad og List

Meg leider lett i Mist;

Eg difyr saart til Varsemd treng.

Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng.

 

Eg gjeng i Trengsla, kvar eg gjeng.

Mot Syndi skal eg strida.

Um Krossen verd meg nog so streng,

Eg tolug Alt maa lida.

Tidt ingen Veg eg ser,

Der seg ein Utgang ter,

Naar Motgangs Skodda um meg heng.

Eg gjeng i Trengsla, kvar eg gjeng.

 

Eg gjeng til Dauden, kvar eg gjeng,

Han lurer i mi Bringa.

Eg aldri veit, um Livsens Streng

Idag vil sunder springa.

Eit litet Andefang

Kann enda her min Gang

Og reida meg den myrke Seng.

Eg gjeng til Dauden, kvar eg gjeng.

 

Eg gjeng med Englar, kvar eg gjeng,

Og vil so Satan koma

Med arge Slag og Pilesleng,

Han skal meg inkje raama.

Burt Heimsens Sukk og Sorg!

Gud er mi faste Borg.

Han ber meg høgt paa Ørneveng.

Eg gjeng med Englar, kvar eg gjeng.

 

Eg gjeng med Jesus, kvar eg gjeng.

Hans Sverd eg ber ved Sida,

Hans raude Skjold paa Brystet heng,

Og sjølv han med vil strida.

Uti hans Fotafar

Eg vandrar trygg og var.

Den Vegen ber til Livsens Eng.

Eg gjeng med Jesus, kvar eg gjeng.

 

Eg gjeng til Himmels, kvar eg gjeng.

Det all mi Sorg skal sona.

Snart fell det store Fyreheng,

Og frelst eg stend fyr Throna.

Burt verdsleg Lyst og Magt!

Til Himmels stend mi Agt.

All Heimsens Rikdom eg ei treng.

Eg gjeng til Himmels, kvar eg gjeng.

 

(Etter Brorson).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Trengsla og trøyst".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 45-47. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim