5. Sjaa no vil Jesus draga

Av Elias Blix

(Tone: O Jesu, for din Pine).
 
Sjaa no vil Jesus draga
Inn i den Mordarstad,
Endaa dei honom laga
So harmelegt eit Blodebad.
 
Endaa hans Auga klaarleg
Kann sjaa si Pinsla nær;
Han veit, den Veg er faarleg
Og fram til Kross og Daude ber.
 
Haagjeng med Logn i Bringa
Den Vondskaps Her at slaa,
Han veit, han skal deim tvinga
Og so ein evig Siger faa.
 
Hans Ferd er ring at skoda;
Eit Asen honom ber,
Som Satan ned kann troda
Og Herre yver Dauden er!
 
Her er han, som vil frelsa
Kvar syndebunden Træl.
Upp, Sions Dotter, helsa
Og møt din Gud og Konung vel!
 
Her er han, som vil fagna
Deg med sin Kjærleik god.
Her er han, som vil gagna
Deg med sitt dyre Hjartablod.
 
Her er han, som vil bera
Ein Tornekrans fyr deg.
Her er han, som vil vera
Din Konung god evindeleg.
 
Min Jesu! giv eg kunde,
Som eg so gjerna vil,
Deg æra nokonlunde.
Aa Herre, hjelp meg sjølv dertil!
 
Eg mine Klæde breider
So gjerna fyr din Fot
Og gjenger til din Heider
Med Takk og æra deg imot.
 
Eg ber og mine Palmar
Fram paa din Sigersveg
Og synger mine Salmar.
Aa milde Jesu, høyr du meg!
 
Eg Hosianna kveder
Fyr deg, min Frelsarmann!
Mitt Hjarta høgt seg gleder,
Uppeldat ved di Heilag And.
 
Til Lukka, ja til Lukka!
Til Sigr og Frelsa gakk
Fyr oss, som bundne sukka!
Og hav so evig, evig Takk!
 
(Etter Kingo).