Halfdan Halvorsen

(1849-1899). Frå Vågå. Filolog og stortingsstenograf. Ihuga målmann.

Stod for utgjevinga av Vinjes skrifter i utval og Edvard Storms Dølavisor. Fekk to gonger tilbod om professorat, men avslo. JG

Litt.: Årbok for Gudbrandsdalen 1946, s. 116.