Dei tvo Krabbarne

(Lesestykke, 1869)

Av Olav Paulson 

Ein gamall Krabbe sagde eingong til ein ung: "Gakk inkje so krokutt du, men far beint fram." "Gjerna det", svarade hin, "naar du vil syna meg, kor eg skal fara aat." Men Gamlen kunde inkje gjera det, for han gjekk sjølv ei krokutt Leid. Finn aldri aat ein annan fyre det, som du gjerer sjølv.


Etter Jensens Læsebog. Frå Lesebok i Landsmaalet ved Olav Paulson, Bergen: Ed. B. Giertsen 1869. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad