Ein tru Tenar

(Lesestykke, 1869)

Av  Olav Paulson

"Kor du gjeng og slæpar deg ut", sagde eingong ein Dagleigar til Tenesteguten paa Garden, - "Husbonden er inkje heima, og du fær liti Takk fyre Slæpet." "Men Gud er heima", svarade Guten, "og eg skal inkje berre gjera Arbeidet mitt fyre Menneskja, men og fyre Gud." Dermed turkade han Sveitten av Skallen og tok so til at arbeida atter. Triven og tru skal lenge i Landet bu.
 


Etter A. Olsens A B C og Læsebog. Frå Lesebok i Landsmaalet ved Olav Paulson, Bergen: Ed. B. Giertsen 1869. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad