Vidare drift av Norsk Ordbok etter 1. mars 2015

Brev frå Nynorsk kultursentrum til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Nynorsk kultursentrum bed regjeringa prioritere vidareføring av prosjektet Norsk Ordbok 2014 i statsbudsjettet frå og med 2015. I dette brevet tek vi til orde for eit drøftingsmøte om saka snarast råd.

Les heile brevet her.