Bjørnsk

Ein nyttar ofte samanlikninga "sterk som ein bjørn"...

(adjektiv)
Ein nyttar ofte samanlikninga "sterk som ein bjørn" om eit menneske som har ovstore krefter. Stuttare kan det òg seiast at nokon er bjørnsk, med same tydinga (Sørfold), eller med utvida innhald 'barsk, dominerande' (Malangen): "ikkje ver bjørnsk, eg vert ikkje redd deg likevel".