Soldat

fekk vi på 1600-talet gjennom tysk og ...

(substantiv hankjønn)
fekk vi på 1600-talet gjennom tysk og fransk frå italiensk. Det kjem av latin soldus 'gullmynt' (opphavleg adj.: 'fast, solid'). I målføra fekk ordet mange former: sylater  (Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal), søl(l)ater (Modum, Telemark), sylldatter (Valle), sølatare (Sunnfjord).