Nynorsk faktabok 2005

Nynorsk faktabok 2005 inneheld 351 tabellar og 46 figurar på 786 sider.

Nynorsk faktabok 2005
Nynorsk faktabok 2005

Dette er den andre samlinga av statistisk informasjon om språk. Nynorsk faktabok 1998 låg føre i 1998 med 133 tabellar og annan dokumentasjon på 377 sider. Nynorsk faktabok 2005 inneheld 351 tabellar og 46 figurar på 786 sider. Her er så godt som alt det statistiske materialet frå 1998-utgåva med. 309 tabellar og figurar med informasjon som ikkje fullt ut er med i Språkfakta 2010, kan framleis finnast i Nynorsk faktabok 2005.

Her kan du laste ned Nynorsk faktabok 2005 som PDF-fil