Språkfakta Sogn og Fjordane

Språkfakta Sogn og Fjordane

Språkportrett av eit fylke

Ein statistisk presentasjon av Sogn og Fjordane i nynorsk kulturhistorie gjennom 350 år med sentrale faktum og kuriosa, 57 tabellar og utførlege analysar som jamfører fylket med resten av landet. 18 tabellar blir publiserte for første gong – frå språkbarometer 2011 til siste nytt frå vidaregåande skule og annonsesidene i avisene til språkbruk i kyrkja og komplett oversyn over aviser utgitt i Sogn og Fjordane.