Månadens bok: Søster
Foto: Cappelen Damm

Månadens bok: Søster

Har du tenkt på kva det er med søstrer? Er det slik at det eit spesielt band mellom dei? Dette har diktar Gro Dahle lurt på, og i boka Søster utforskar ho denne relasjonen. Sjølv kallar ho diktsamlinga ein blanding mellom forsking og leik, undersøking og rapport.

Utgangspunktet er eit lyrisk eg som sterkt ønskjer seg ei søster, og ho finn, eller nær sagt skapar seg ei søster.

Disse,

sier jeg til søsteren min

og gir henne ord hun kan bruke

for å svare meg

når jeg spør

om hun er glad i meg.

Ja, sier hun

og smiler med en munn

jeg har tegnet.

Desse to karakterane i boka er ikkje berre søstrer, dei er også døtrer. Ønskje om å ha ei søster spring delvis ut frå lengten etter å ha nokon å dela relasjonen til mora med. Opningsdiktet i boka tematiserer dette.

Det er moren min som banker.

Det er moren min som står utenfor

og rister av paraplyen.

Det er hun som tramper sanden ut av skoene.

Har du sovet godt? sier moren min,

Er du sulten? sier hun.

Er det melis?

Hun tar spytt på fingeren

for å gni det av.

Ikke, sier jeg.

Det er moren min som ringer

for å høre om jeg har kommet hjem.

Vekket jeg deg? spør hun.

Det er da jeg tenker

at det kunne vært fint med en søster.

Det trengs minst to for å bære en mor.

Ei søster kan vere ein alliert, ei å kjenne fellesskap med. Ei du kan le saman med bak ryggen til mora di. Men det er ikkje alltid søstrer står kvarandre nær. Lausriving og det å halda fast i, er rørsler som går att gjennom heile boka.

for de er søstre,

og søstre er søstre

på sin helt spesielle måte,

beveger seg fra hverandre,

mot hverandre,

fra hverandre,

mot hverandre,

dreier

inn og ut

av hverandres dekning,

holder i hverandre

uten å holde fast i det hele tatt.

Dahle er kjend for å gå inn i dei mørkare sidene i menneskas tilvære, og er ikkje redd for å syne fram det ubehagelege. Sjalusi og misunning er eit aspekt ved søsterskapet som vert skildra både sårt og brutalt. Maktbalansen mellom dei to søstrene er stadig i endring.

Søsteren min tar vingene mine,

klipper dem av

og legger dem på loftet.

Og jeg som ikke engang visste

at jeg hadde vinger.

Hvorfor gjorde du det? spør jeg

og hun ser på meg.

Hva skal du med vinger?

sier hun

og folder ut sine egne.

I denne rivaliseringa mellom dei to søstrene går tankane lett til den bibelske myta om brødrene Kain og Abel, og eg tenker at det må jo finnast ei slik urforteljing også om søstrer, som Gro Dahle kanskje har skjela til. Men eg verken kjem på eller klarar å finne nokon sentrale forteljingar om søstrer som lever i vår samtid. Om brødre og brorskap finst det mange forteljingar, men kvar er forteljingane om søstrer?

Det er tydeleg at søsterskap ikkje har vore eit like vanleg tema i litteraturen eller i kulturen som brorskap. Eg les diktsamlinga til Gro Dahle som ein hyllest til søsterskapet, i alle sine fasettar. Og på same måte som brorskapet ofte strekker seg ut forbi dei biologiske banda, slik som i forteljingane om brorskap i strid, så peikar kanskje Gro Dahle mot eit mogleg søsterskap mellom kvinner når ho skriv:

Det bare sier jeg deg,

du burde ikke kødde

med en søster.

For en søster har en eller to

eller hundrevis av søstre,

en brannmur av søstre,

et festningsverk.

Diktsamlinga Søster kom frå Gro Dahles hand i 2016, og har av kritikarar blitt omtala som ei av hennar sterkaste diktbøker.

Guro Ljone 19.10.18

 

13. november kjem Gro Dahle til Ulvik for å lesa og samtala med formidlar Guro Ljone på Ulvik folkebibliotek kl. 19.30. Les meir om arrangmentet her.