Dølen våren 2019

Aasmund Olavsson Vinje gav mellom 1858 og 1870 ut 292 nummer av Dølen. Bladet forma både den nynorske skriftkulturen og den moderne norske journalistikken. Med dette meldingsbladet fører Vinje-senteret tradisjonen vidare.