Fagråd og løyvingar

Fagråd (2019–2020)

Kommunikasjonsrådgivar Laila Walseth Lid (leiar)

Medievitar Guro Ljone

Journalist Håvard Tvedte

Førstelektor i norsk Kristian Ihle Hanto

Løyvingar 2010–2017

Nynorsk kultursentrum har fått midlar til Vinje-fondet frå og med 2009. Løyvinga for dei to første åra blei disponert under eitt i 2010. Til og med 2017 har Vinje-fondet løyvt 4,8 millionar til 19 ulike prosjekt, og til saman 39 søknader med ein samla søknadssum på 10,8 millionar har vore vurderte.

Desse prosjekta har fått støtte:

2010

Framtida.no 200 000
Mediehuset Sunnhordland 200 000
Telemarksavisa 375 000

2011
Øy-Blikk 100 000
Nynorsk Pressekontor 70 000 (betalt attende)
Landslaget for lokalaviser 300 000

2012
Firda Media 400 000
Bømlo-Nytt 200 000

2013
Firda Media 300 000
Framtida.no 225 000

2014
Firda Media 300 000

2015
Vest-Telemark Blad 470 000
Framtida.no: forskingsjournalistikk 230 000
Mellom bakkar og berg 80 000
Språkutvikling i redaksjonar 50 000 

2016
Nordre, Brattvåg 50 000
Romsdals Budstikke, Molde 50 000
Framtida.no, Oslo/Stord 250 000
Josimar, Oslo 220 000
Nordhordland, Lindås 80 000

2017
Nationen, 150 000
Bygdanytt, 50 000
Nordhordland, 80 000
Framtida.no, 200 000

2019

Over 1 000 000 kr til utdeling.

Midlane til Firda Media blei brukte til å etablere Nynorsk avissenter, som kom i ordinært drift i 2014.