Tillegg til Vinje-bibliografien 2018
Foto: Vinje, teikning av Finn Graff, 1983

Tillegg til Vinje-bibliografien 2018

Ottar Grepstad har sett saman eit tillegg til Vinje-bibliografien frå 2017. Alt i alt er 95 innførslar komne til, og ein går ut. Dermed inneheld bibliografien 4454 innførslar.