Vinjes plass i nåtida
Andreas HomplandFoto: Fotograf Sturlason for Kagge

Vinjes plass i nåtida

8. januar 1851 hadde A.O. Vinje det første bladstykket sitt på trykk som Christiania-korrespondent for Drammens Tidende.

Redigert versjon av tale under hovudmarkering i 200-årsjubileet for A.O. Vinje på Vinjar samfunnshus i Vinje 6. april 2018.

Les heile teksten her